KP-Industri - udsnit af robotløsninger til industrien
KP-Industri - udsnit af robotløsninger til industrien

Kvalitetskontrol

 

Ensartet kvalitet en vigtig parameter for mange virksomheder.

Automatisering af kvalitetskontrol opgaver bevirker at emnerne netop får den ønskede ensartede kvalitet, langt mere ensartet end ved manuel kontrol.

 

Ved brug af 2D og 3D vision kameraer er det muligt at undersøge forskelle i farve, konturer og overflader. Ligeledes undersøgelser af hvorvidt emnerne overholder tilladte tolerancer i diameter, mm.

 

Ensartet kvalitet ved automatisering af kvalitetskontrol, robotceller med anvendelse af industrirobotter og vision kamera.Plastindustrien - robotløsninger

   

Ved manuel kvalitetskontrol med udtag på udbanen ( som vist på billedet ) kører robotten i cellen videre i cyklus. Udtag kan fx ske for hvert 10 – 1000 stk. emne.

Alternativt kan kvalitetskontrollen foretages automatisk i robotcellen ved eksempelvis laseropmåling eller ved fx overflade kontrol med diamant ruhedsmåler.

Data kan opsamles og gemmes på pc pr. emne.

 

Ensartet kvalitet ved automatisering af kvalitetskontrol, robotceller med anvendelse af industrirobotter og vision kamera.Plastindustrien - robotløsninger

 

 

 

KP-INDUSTRI ApSINørre Alle 24I7400 HerningITlf.: 9699 6273IMobil: 4020 7273IE-mail: info@kp-industri.dk