Oktober 2016    
     
     

Robotter overtager nedslidende

kartoffelarbejde for laboranter

Fødevarestyrelsen glæder sig over samarbejdet med robotudvikleren KP Automation i Ikast. Styrelsens nye avancerede robotløsning, der dagligt skal udtage og systematisere mange tusinde tests fra læggekartofler til eksport, præsenteres første gang i funktion på FoodTech-messen i Herning

 

   

Danske kartoffelavlere eksporterede sidste år sygdomsfri højkvalitets-læggekartofler for et rekordbeløb af ca. 400 mio. kr. – på baggrund af årlig fremgang på ca. 5 pct. de seneste fem år ifølge brancheforeningen Danespo. For at dette høje niveau kan fastholdes og om muligt udbygges yderligere, kræver det bl.a. en grundig, troværdig laboratoriedokumentation for kvaliteten. En dokumentation, som Fødevarestyrelsen indtil i dag i kartoffelsæsonen har fuldtidsbeskæftiget op til seks medarbejdere dagligt med at ”proppe” prøver ud til - fra op til sammenlagt 8.000-10.000 læggekartofler hver dag. Og for kartoffelavlernes regning. En stor del af dette gentagede nedslidende, manuelle arbejde vil imidlertid fremover blive overladt til en avanceret robot – ja faktisk to robotter i samarbejde – i en løsning som teknologivirksomheden KP Automation i Ikast har udviklet for Fødevarestyrelsen. Den ventes at blive noget af et tilløbsstykke, når den præsenteres første gang offentligt i funktion på den internationale fødevareteknologimesse FoodTech i Herning, der foregår den 1.-3. november. Herefter skal robotten straks hjem og idriftsættes hos Fødevarestyrelsens Laboratorium i Lystrup ved Aarhus, hvortil der hver dag kører lastbiler med kartofler til prøveudtagningen.

 

”Vi glæder os meget. Alle test er kørt planmæssigt med vores medarbejdere og KP Automations teknikere de seneste uger, mens der blev fintunet på software og indstillinger hos KP Automation i Ikast. Og i det hele taget har samarbejdet med virksomhedens ingeniører og udviklere fungeret forbilledligt. De har været ekstremt lyttende og engagerede i arbejdet med en konstruktiv løsning på en vanskelig udfordring,” lyder det fra Fødevarestyrelsens laboratoriechef Erik Dahm. Han understreger, at man i fremtiden sikkert kan forvente flere specialudviklede robotter efter Industri 4.0-visionen i drift for styrelsen.

 

 

Fødevarestyrelsens laboratoriechef Erik Dahm og styrelsens sektionsleder, Mette Bakmann, i drøftelse med KP Automations adm. dir. Kim Poulsen

På foto 1 ses Fødevarestyrelsens laboratoriechef

Erik Dahm og styrelsens sektionsleder, Mette Bakmann,

i drøftelse med KP Automations adm. dir. Kim Poulsen.

(Foto Tony Brøchner)

Kartoffel-udfordringen

 

Hos KP Automation er man også tilfreds med samarbejdet, resultatet og den erfaring, der er gjort. Ikast-virksomheden har de seneste år leveret opsigtsvækkende automationsopgaver for bl.a. forsvarsindustrien, plast- og legetøjsindustrien, fødevarebranchen, elektronik- og vindmølleindustrien. Og løsningerne er i brug langt ud over landegrænsen til så forskellige lande som USA, Indien, Brasilien og Polen.

 

”Kartofler er jo i virkeligheden meget forskellige i form og størrelse, og det at sikre at læggekartoflen holdes fast og roteres, så der automatisk udtages en prøve netop der ved ”navlen”, hvor kartoflen har hængt ved planten, er ikke så enkelt. Og bagefter at holde prøverne separerede og få dem systematiseret i poser, som skal mærkes med batchnummer og sikret, at næste prøve også tages med sterilt værktøj. Det er ikke uden grund, at denne opgave hidtil har været varetaget af mennesker med to hænder og et hoved*,” forklarer Kim Poulsen, adm. dir. hos KP Automation.

 

Fødevarestyrelsen regner med, at robotløsningen frigør fire medarbejderes arbejdskraft i kartoffelsæsonen (fra august til februar) og altså to årsværk fra det - ifølge medarbejderne - også overordentligt kedelige prøveudtagningsarbejde. Med en pris på robotløsningen på ca. to mio. kr. bør investeringen være tilbagebetalt på under tre år i sparede arbejdstimer.

 

   

Robotter og vision

 

Det var KP Automations erfaring og referencer fra udvikling af andre robotløsninger, der integrerer brug af visionskameraer, der genkender emner som f.eks. kartofler, der fik styrelsens laboratorium til i sin tid blandt flere andre at indbyde KP Automation til EU-udbuddet på opgaven. Virksomheden i Ikast vandt bl.a. på pris og ergonomisk velegnet opbygning.

 

”KP Automation havde en meget professionel tilgang og en overbevisende konstruktion og reference. Nu kan vores dygtige medarbejdere i høj grad slippe for dette kedelige arbejde og koncentrere sig om det, de virkeligt er uddannet til, altså analyserne af de automatisk udtagede prøver. Automatisering, hvor det er muligt, vil også gøre os mere vores ydelse endnu mere konkurrencedygtig i markedet”, tilføjer Erik Dahm.

 

Nu er en af de få tilbageværende manuelle opgaver i læggekartoffelforløbet, at der stadig skal indsamles 100 kartofler fra hvert vognlæs, som skal placeres individuelt på båndet, der løber forbi robotten. En opgave som Fødevarestyrelsen også senere ønsker automatiseret. KP Automations

anlæg er desuden forberedt for en senere udvidelse med påsætning af batchnummer på prøveposerne, elektronisk datalogning, og sporbarhed.

 

 

 

Fødevarestyrelsens nye robotløsning under de sidste vellykkede stresstests hos producenten KP Automation. Robotten automatiserer de mange tusinde prøver, der hver dag i sæsonen skal tages på danske læggekartofler til eksport.

Foto(s)(Kartoffelrobot 1 og 2):  Fødevarestyrelsens nye robotløsning under de sidste vellykkede stresstests hos producenten KP Automation. Robotten automatiserer de mange tusinde prøver, der hver dag i sæsonen skal tages på danske læggekartofler til eksport.

Sådan fungerer KP Automations robotløsning

Kartoflen køres ind i anlægget, klemmes godt fast. Et visionssystem med kamera finder propningsstedet / prøveudtagningsstedet og sender data til KP Automations robot nr. 1. Med propningsværktøjet tager robot 1 en prop, skyder skrællen af og putter proppen i posen.

Efter endt propning kører værktøjet over til ultralydsbadet og parkerer det brugte værktøj og tager et rent. Det brugte værktøj sænkes ned i ultralydsrenseren.

Imens tager robot 2 posen med propper og lægger den på en båndbane, som bringer poserne ud af anlægget. Herfra pakkes de manuelt, mærkes med batch nr. og sendes til analyse.

Ved hjælp af sensorer og visionssystemet, kan anlægget håndtere kartofler i forskellige størrelser.

Foto(s)(Kartoffelrobot 1 og 2):  Fødevarestyrelsens nye robotløsning under de sidste vellykkede stresstests hos producenten KP Automation. Robotten automatiserer de mange tusinde prøver, der hver dag i sæsonen skal tages på danske læggekartofler til eksport. På foto 1 ses desuden Fødevarestyrelsens laboratoriechef Erik Dahm og styrelsens sektionsleder, Mette Bakmann, i drøftelse med KP Automations adm. dir. Kim Poulsen. (Foto Tony Brøchner)

 

 

Læs evt. mere om Industri 4.0: http://www.teknologisk.dk/industri-4-0/36707

 

   

 

 

   
 September 2016    

 

   

Stor erhvervs- og studieinteresse

for KP Automations robot-events

Mere end 120 gæster over to dage oplevede eksempler på robotudviklingsvirksomhedens avancerede industri 4.0-løsninger og spurgte til samarbejdsmuligheder og drømmejobs

Det ekspanderende automationshus KP Automation, der har fået en del positiv medieopmærksomhed de seneste dage, oplevede stort ryk ind både onsdag og torsdag. Torsdag morgen havde flere end 50 erhvervsfolk, primært repræsentanter for den danske fremstillings- og fødevareindustri indfundet sig hos virksomheden i Ikast. Det skete i forbindelse med en konference om fremtidens udvikling i produktionsindustrien, som bl.a. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande var arrangør af. Her spillede KP Automations robotter og automationsløsninger nemlig en hovedrolle, og der blev under virksomhedsbesøget derfor lyttet intenst til bl.a. KP Automations adm. direktør Kim Poulsen, der fortalte og viste eksempler fra de spændende udviklingsprojekter, som den unge virksomhed leverer til bl.a. vindmølle-, fødevare- og forsvarsindustrien. Eksempler som de fremmødte tydeligt spejlede deres egen virksomheders behov og udfordringer i. Yderligere satte fagfolk fra bl.a. den tyske robotproducent Kuka og også Teknologisk Institut i Odense med deres indlæg dagens emne – intelligent automatisering - i perspektiv.

 

Bagefter var der generelt stor tilfredshed med arrangementet hos KP Automation blandt de flere end 50 morgenfriske nøglepersoner fra industrien. F.eks. hos Nicolai Ørum Østergaard, Portfolio Manager i Arla Foods globale it-afdeling:

 

”Også hos Arla Foods rettes fokus i disse år i stigende grad på industri 4.0-visionen og de muligheder, der ligger i automation. Intelligente robotter, der hvor det giver mening i produktionen, skal - sammen med vores fortsatte fokus på højest mulig kvalitet - være med til at sikre Arla konkurrencedygtighed også i fremtiden. Derfor var det rigtigt spændende at blive præsenteret for nogle af de meget avancerede robotopgaver, som KP Automation løser for deres kunder og samtidig møde deres netværk af dedikerede samarbejdspartnere. Endeligt var det meget positivt at opleve det gode samarbejde, som helt tydeligt eksisterer med det forskermiljø, der skubber på automationsudviklingen i Danmark. At få fremtidens muligheder og udfordringer præsenteret også fra forskernes side gav dagen yderligere perspektiv,” lød det fra Arla-Foods-manageren, inden han efter to timers præsentation på robotvirksomheden i Ikast fortsatte til resten af dagens program, der foregik på AU Campus i Herning.

 

En tilsvarende positiv oplevelse havde 70 elever fra ingeniørskolen i Herning, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, BTECH, allerede haft dagen før, onsdag, hvor de som en slags generalprøve forud for erhvervsfolkenes morgenbesøg havde taget imod en invitation til samme spændende præsentation hos KP Automation.

 

”Både under og efter erhvervs- og studiearrangementet modtog vi mange positive tilkendegivelser fra mennesker, som er klar over, at Danmark skal placere sig i førerposition globalt med automationen,” fortalte adm. direktør Kim Poulsen, der også selv følte sig meget inspireret af møderne og deltagernes engagement:

 

”Fra erhvervsfolkene blev vi mange gange spurgt til, hvad vi kan gøre i deres virksomheder, og om vi senere kan tage en grundigere individuel drøftelse. Og også på de unge aftenen før kunne jeg mærke deres engagement undervejs. Ingen stirrede i deres mobiltelefoner, og mange fortalte efter vores oplæg, at deres drøm var at arbejde i netop sådan en virksomhed som vores. Måske indledningsvis bare som praktikanter. Det glæder vi os til at se, om vi kan gøre noget ved,” fortsatte en tilfreds Kim Poulsen.

 

Industrien mødte talstærkt op hos KP Automation, da virksomheden inviterede til morgenevent og sammen med partnere præsenterede trends i fremstillingsindustrien og jordnære eksempler på intelligent produktion.

Industrien mødte talstærkt op hos KP Automation, da virksomheden inviterede til morgenevent og sammen med partnere præsenterede trends i fremstillingsindustrien og jordnære eksempler på intelligent produktion.

 

   

 

 

   
April 2015    
     
     

KP Industri nomineret til pris:

INSEAD New Business Award


   
     

 

 

   
Januar 2015    

 

 

   

KP Industri opkøber

automatiserings virksomhed i Ikast

KP Automation

 

Læs mere på KP Automation's web side her

   
     
     
     
 Oktober 2014    

 

 

   

KP Industri modtager

Børsen Gazelle 2014

 

8. største vækstrate på landsplan

 

læs artiklen på metal-supply.dk

 

  KP-Industri modtager Børsen Gazelle 2014 
     

KP-Industri modtager Børsen Gazelle 2014

 

 

   

 

 

   
Oktober 2014    

 

 

   

 

 

KP Industri deltager i

Dira Roadshow 2014


mød os fx. på

 

Københavns Hovedbanegård

Mandag d. 24. november 2014


 

Vi deltager også

d. 25. november i Sønderborg - Alsion

d. 26. november i Aalborg - Nordkraft

d. 27. november i Aarhus - Navitas


 

Læs mere på DIRA's webside her

 

 

   KP Industri på Dira Roadshow 2014

 

 

   
 Februar 2014    

 

 

   

Spændende nyt projekt

 

På billedet ses Keld Pedersen ved højlager og robot.

Begge er en del af et projekt under opbygning til en kunde.

Projektet omfatter en fuldautomatisk robotcelle med CNC bearbejdningscenter, fuldautomatisk skruestik samt højlager integreret med Navision.

Højlageret styrer såvel råvarer som færdigvarer.

KP Industri ser frem til at levere den spændende løsning til kunden.

 

   

Robotløsninger - KP Industri leverer innovative robotløsninger af høj kvalitet

 

 

   

August 2013

   

 

 

   

 

 

 

HI'13 stand F-5150

 

HI'13 Wind Energy stand F-5150

 

Mød os på stand F-5150

 

 

KP Industri leverer automatiseringsløsninger af høj kvalitet

     
      Januar2012    
     

Ny millionordre til KP Industri

Herning virksomheden KP Industri skal levere automatiseringsløsninger med 4 robotter til Gibo Plast, medlem af SP Group koncernen.

I cellerne håndteres emner til vakuum former, håndtering til cnc fræser samt montage på færdigbearbejdede emner.

Automatiseringsløsningen hos Gibo Plast er næste step i en optimering af virksomhedens produktionsprocesser for forbedret konkurrenceevne.

 

Hos KP Industri leverer vi driftssikre kvalitetsløsninger med stor grad af brugervenlighed. 

KP Industri har fokus på produkt og processer hos kunden, for at integrere nødvendig viden og knowhow i automatiseringsløsningen.

KP Industri ser frem til et spændende samarbejde med Gibo Plast og SP Group. 
   

Operatør indtaster nye emne størrelser

     
November 2011    
     

Fremtidens robotter er brugervenlige

Tallene taler sit tydelige sprog. Antallet af robotter i danske industrivirksomheder er vokset eksplosivt de seneste år.

I 2001 var der i alt installeret lidt over 2.000 industrirobotter i Danmark. Sidste år rundede tallet 5.000, og udviklingen forventes at fortsætte med uformindsket styrke de kommende år.

Læs hele artiklen med KP Industri i DS Bladet nr. 14 - 2011 på side 8,9 og 10.

 

 

 

 Fremtidens robotter er brugervenlige 

Læs artiklen med KP-Industri i DS Bladet nr. 14 - 2011. Se side 8,9 og 10.

 

      
                            Læs mere her >>>

     
September 2011     
     

KP Industri  skal levere automatiserings løsning til Siemens

Herning firmaet KP Industri blev valgt som leverandør af en kompleks automatiseringsopgave.

 

 

                           

     


Et led i en strategi omkring udbygning af Siemens Wind Powers globale markedsposition er en højere grad af automatisering i produktionen i forbindelse med montagelinierne for den nye familie af gearløse vindmøller.


Siemens gik indledningsvis i dialog med flere potentielle leverandører til opgaven. Antallet af leverandører blev i udvælgelses processen efterhånden mindsket til 3 som blev bedt om at byde på opgaven. En budrunde som resulterede i at Herning firmaet KP Industri blev valgt som leverandør af en kompleks automatiseringsopgave på linien.

 

 Robotter øger konkurrenceevnen!

- specielt for mindre virksomheder. Robotter er blevet enklere at håndtere og gode til optimering i produktionen - også for mindre virksomheder.      
                            Læs mere her >>>


   

Robotløsninger fra KP-Industri er driftssikre, kvalitetsløsninger med brugervenlig brugergrænseflade. Netop den store grad af brugervenlighed i vores løsninger, bevirker at operatørerne til anlæggene vi leverer, ofte er ufaglærte.

KP-Industri kom med et utraditionelt forslag til løsning af opgaven, og ser frem til samarbejdet med Siemens Wind Power i forbindelse med projektet.

Automatiseringen af en del af montagelinien for den nye familie af gearløse vindmøller, løses i en robotcelle med flere robotter samt integrering af diverse specialudstyr.

Det første anlæg af robotcellen placeres hos Siemens Wind Power i Brande, en absolut positiv tendens – at foretage automatisering for fastholdelse af arbejdspladser i Danmark.

 

Opgaven giver mulighed for flere anlæg efterhånden som det forventes at Siemens Wind Power etablerer lignende produktionslinier i et globalt setup.

Ordren til KP Industri beløber sig til et 2 cifret millionbeløb, og KP Industri er i fortsat dialog om ydereligere automatiserings projekter for Siemens Wind Power.

 

På HI Messe 2011,stand G5740 har KP Industri valgt at indsætte en 2-armet robot ”som kitesurfer”. KP Industri - ”Vi tør tænke anderledes”.

-

 

Metalindustrien - robotløsninger

 

 

Robotcelle til montering af flange på remhjul. Industrirobotter, 2-armet robot og 3D vision kamera. Metalindustrien - robotløsninger

 

 

 

KP-INDUSTRI ApSINørre Alle 24I7400 HerningITlf.: 9699 6273IMobil: 4020 7273IE-mail: info@kp-industri.dk